DODÁVÁME DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ
RYCHLÁ MONTÁŽ
NABÍDKA NA MÍRU
KOMPLEXNÍ MONTÁŽ DO 14 PRACOVNÍCH DNŮ
VLASTNÍ SPECIALISTA
PŘES 750 REALIZACÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Tímto uděluji výslovný souhlas provozovateli tohoto eshopu společnosti HALYSTANY s.r.o., IČO 14320851, se sídlem Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry (dále jako Správce osobních údajů nebo jen Správce), aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jako Antispamový zákon) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení;

obec, ulice a PSČ;

název společnosti (dle IČ);

kontaktní e-mail;

IP adresa.

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává pro účely zasílání aktuálních informací společnosti Správce, nabídce jejích služeb a produktů v souladu s Antispamovým zákonem, a to především formou následujících typů e-mailových zpravodajů a dotazníků:

Obchodní nabídky Správce:

Zpravodaj informuje o slevách a mimořádných nabídkách společnosti Správce. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas

Dotazníky spokojenosti s nákupem u Správce

Dotazníky Správce k rozesílce využívá službu Hodnocení Zboží.cz a Ověřeno zákazníky Heureka.cz. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas

Po udělení souhlasu můžete své nastavení zasílání jednotlivých typů zpravodajů včetně dotazníků kdykoliv změnit na www.halystany.cz/customer/profile/ .

Správce bude vaše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (od okamžiku elektronické registrace až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí tří let poté, co přestanete být zákazníkem Správce.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli odvolat prostřednictvím profilu zákaznického účtu u Správce na www.halystany.cz/customer/profile/ nebo odhlášením přímo v doručeném e-mailu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas. V souladu s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte dále právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;

můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebude Správce vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

Vaše práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) Správce, prostřednictvím e-mailu info@halystany.cz

Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz a Heureka.cz můžete kdykoliv u Správce vyjádřit námitku, nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Je tedy zcela na vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete přijímat. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je váš souhlas, resp. nevyjádření vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 Antispamového zákona, kdy je Správce oprávněn zaslat na zadanou e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se jeho výrobků nebo služeb, a to za předpokladu, že souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy lze jednoduše odmítnout.Souhlas je udělen ode dne zaškrtnutí příslušného pole v registračním formuláři nebo samotným odesláním registračního formuláře a je zaznamenán v databázi Správce. Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.